Header Logo

С над половин милион души е намаляло населението на България за последните 10 години

53

В периода 2001 – 2011 г. населението на България е намаляло с 581 750 души, при средногодишен темп на намаление от 0.7 %. Това сочат експресните резултати към 1 февруари 2011 г. от проведеното Национално преброяване на населението и жилищния фонд. Данните бяха представени на пресконференция от председателя на НСИ доц. д-р Мариана Коцева, предаде Агенция „Фокус” . Според доклада на НСИ, се наблюдава намаление на населението през последните три последователни преброявания на населението – декември 1992 г., март 2001 г. и февруари 2011 г.


Данните от последното преброяване на населението показват, че установилите се през последните 20-25 години тенденции в развитието на населението се запазват.

Факторите, които определят основните тенденции в развитието на населението за страната, са естественото му движение (раждания и умирания) и външната миграция, а в териториален аспект – и вътрешната миграция на населението, и административно-териториалните промени.


Измененията в равнищата на раждаемостта и смъртността на населението водят до значителен спад в естествения прираст на населението. От 1990 г. населението намалява. Естественият прираст е отрицателен, като през 1997 г. той е минус 7 на 1000 души и са регистрирани най-ниската раждаемост и най-високата смъртност в страната.

Естественият прираст за всички години през периода между преброяванията през 2001 г. и 2011 г. е отрицателен, като през този период най-голямо е намалението на броя на населението през 2002 г. – с 46 118 души.

Най-много български граждани са били преброени през 1985 г. - 8 948 649 души. От тогава до месец февруари 2011 г. населението на България е намаляло с 1 597 415 души. Това сочат експресните данни от националното преброяване, проведено в страната от 1 до 28 февруари, и представени на пресконференция в НСИ. След края на Втората световна война преброените българи са били 7 029 349, разликата с резултатите към 1 февруари 2011 г. е 321 885 души.


През 1900 г. българите са били 3 744 283. За 85 години българите са се увеличили с 5 204 366 души, предвид четирите войни, в които България участва - Балканската, Междусъюзническата, Първата световна и Втората световна война.


Най-голям е броят на общините с население от 10 000 до 20 000 души - 65 общини, като относителният дял на населението в тях е 12.4 % или 234620 души. В 61 български общини преброеното население е под 6000 души и общо населението във всички тях е 3.2 % от населението на страната.


9 общини са с население над 100 000 души, а населението в тях е 39.8 % от това на страната.

bginfo.es | All rights reserved.

Top Desktop version