Header Logo

Депутатите гласуваха днес и запазиха забраната за ГМО

Parliament 1

Да се запази забраната за освобождаване в околната среда и пускането на пазара на генномодифицирани тютюн, лоза, маслодайна роза, пшеница и всички зеленчукови и овощни култури, реши парламентът

18 март 2010 г.

Народното събрание прие на 18 март 2010 г. на второ четене промените в Закона за генетично модифицирани организми. Те предвиждат да се запази забраната за освобождаване в околната среда и пускането на пазара на следните генномодифицирани организми /ГМО/ - тютюн, лоза, маслодайна роза, пшеница и всички зеленчукови и овощни култури.

Парламентът забрани отглеждането и освобождаването в околната среда на ГМО в границите на защитените територии и защитените зони от националната екологична мрежа, както и на отстояние, по-малко от 30 километра от границите им. Забранено беше и освобождаването и отглеждането на ГМО на по-малко от десет километра от стационарни пчелини и на седем километра от площи с биологичен начин на производство на селскостопанска продукция, както и на отстояния, по-малки от посочените в приложенията на закона по отношение на площи с традиционен начин на производство.

Изискуемото отстояние на площите с генномодифициран ориз и ечемик от площи с такива култури без модификация се променя от 60 на 150 метра. За слънчогледа отстоянието се намалява от 6000 на 3000 метра.

С глоба от 500 хиляди лева до един милион лева ще бъде наказван всеки, който наруши забраната за освобождаването в околната среда и отглеждането на ГМО в определените територии. Същата глоба ще бъде налагана и при нарушение на забраната за освобождаване при изпитания, отглеждане и пускане на пазара на генномодифицирани традиционни за България култури.

При наложена забрана в друга държава от ЕС, министърът на земеделието и храните ще започва процедура по налагане на предпазна клауза и у нас, реши Народното събрание. Предпазната клауза ще може да бъде прилагана и за традиционните видове култури от изключителна стопанска значимост за България.

Министърът на земеделието и храните може да предложи на Министерския съвет временно да ограничи или да забрани употребата или продажбата на ГМО като продукт или като съставка на продукт, за който има издадено разрешение за пускане на пазара. Разпоредбата може да се приложи, когато има основание да се смята, че продуктът представлява риск за човешкото здраве и за околната среда.

Народното събрание избра  Томислав Дончев за министър по управление на средствата от ЕС. Новоизбраният министър положи клетва пред парламента.

Премиерът Бойко Борисов отбеляза в пленарна зала, че с избирането му ще се осигури много по-добро управление на еврофондовете. Томислав Дончев увери депутатите, че при работата си ще търси баланс при контрола върху усвояването на парите от еврофондовете.

Преди това парламентът прие и структурна промяна в правителството, която предвижда да има министър по управление на средствата от ЕС.

18 март 2010. Народното събрание на Република България.

Bginfo 1 GmoBginfo 2 GmoBginfo Gmo

bginfo.es | All rights reserved.

Top Desktop version