Header Logo

Депутатите приеха забрана за отглеждането и освобождаването на ГМО в защитените територии

Bginfo GmoBginfo 1 Gmo

София. С пълно единодушие народните представители приеха редакционното предложение на народният представител Лъчезар Тошев за забрана на отглеждането и освобождаването на ГМО в границите на защитените територии, предаде репортер на Агенция 'Фокус".

Народните представители приеха текстът на чл. 80 да гласи: "Забранява се освобождаването на ГМО в границите на защитените територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитените зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, както и на отстояния от границите им не по-малки от 30 км., а също и на отстояние по-малко от 10 км. от стационарните пчелини, регистрирани по реда на Закона за пчеларството, но ни по-малко от 7 км. от площи с биологичен начин на производство и на отстояния не по-малки по отношение на площи с традиционен начин на производство".

Народните представители приеха оставането на чл. 79 по сега действащото законодателство, с който се забраняват научните експерименти с традиционни култури като маслодайна роза, овошки и др. Предаде агенция Фокус.

Десислава АНТОВА

bginfo.es | All rights reserved.

Top Desktop version