Header Logo

Минаваме митница само на компютър

 


MitФирмите ще прекарват товарите си през митница само чрез компютъра от офиса си. Това ще стане от 1 април 2010 г., когато в България ще трябва да се прилага нова директива на ЕС.

 

Документите по вноса на стоки от страни извън ЕС като Турция и Русия ще се подават по електронен път. Така митницата бързо ще получава информация за камиона и товара му.

Обработката на документите и обмитяването на стоката пък ще става още преди камионът да е пристигнал в конкретния български град, в който стоката ще се разтоварва. Но до окончателното оформяне на вноса няма да може да се свалят пломбите на товара на камионите.

Тази нова система ще облекчи коректните вносители. Чрез нея камионите може въобще да не стигат до вътрешна за страната митница, където да бъдат проверявани. Митничарите ще проверяват по-често камиони на подозрителни фирми и с рискови стоки. Вносителите, които получат статут на одобрен икономически оператор, ще минават най-бързо през митническите формалности.

Практиката да има изнесени работни места ще се запази и през 2010 г. При тази система тежки и свръхгабаритни товари и бързооборотни стоки се обмитяват на мястото, където се разтоварват - например на площадката, където се прави голяма инвестиция, или на стоковата борса.

Целта е товарите да не се разкарват по митниците. Но ще се въведе ротация на митничарите на изнесените работни места. Така възможностите за корупция ще бъдат отрязани, защото при ротацията всеки митничар ще проверява и работата на колегата, който преди него е бил на това работно място.

bginfo.es | All rights reserved.

Top Desktop version