Header Logo

Развиващите се страни - изправени пред "пропастта"

Eu

Един милиард души живеят в крайна бедност и поради икономическата криза, техният брой ще се увеличи с още 100 милиона души от развиващите се страни, според доклада, представен в сряда вечер пред Европейския парламент. Недостатъчната икономическа помощ, спадът на икономиката и намаляването на капиталовите потоци водят до недостиг оценен на 11,6 милиона долара в области като здравеопазването и образованието.

Докладът, изготвен от Enrique Guerrero Salom, член на ЕП от Испания, принадлежащ към групата на социалистите, изтъква необходимостта от съгласувани  усилия от страна на развитите страни с оглед подобряване на положението и по-специално от страна на ЕС, който предоставя близо 60% от цялата помощ за развитие.


Г-н Guerrero призовава членовете на ЕП да увеличат размера на помощта за развитие от  0,4%  от БВП досега до 0,5% през настоящата година и 0,7%  през следващите пет години.


Възможно е близо 50 000 деца да умрат в Субсахарска Африка


Докладът предупреждава, че е възможно между 30 000 и 20 000 деца да умрат в региона на Субсахарска Африка поради настоящата икономическа криза.


В доклада се посочва, че редица от по-бедните страни няма да се възстановят по подобие на Европа или Северна Америка: „За развития свят тази криза ще бъде просто преходен спад в благосъстоянието му - както по своята сила, така и по своята продължителност. За много от развиващите се страни тя заплашва да се превърне в пропаст, която ще погълне цяло десетилетие на борба срещу бедността и социалната изолация.“


Докладът се отбелязва, че от гледна точка на световната финансова система, развиващите страни са пренебрегнати, тъй като едва 1,6% от всички заеми, отпуснати от МВФ, са предназначени за тях.

Eu
Предаде European Parliament.

bginfo.es | All rights reserved.

Top Desktop version